analitics

jangkrik genggong

kendal kaline wungu ajar kenal karo aku

lelene mati digebuk, gebuk nganggo walesane 2x


suwe ora pethuk ati sida remuk kepethuk mung suwarane

e..yae yae.

jangkrik genggong 3x

luwih becik omong kosong


semarang kaline banjir, aja sumelang ora dipikir

jangkrik mlumpat saba neng tangga

mlumpat neng tengah jaka

wis watake priya, jare ngaku setya

tekan ndalan selewengan


e..yae..

jangkrik genggong

wani nglirik ????


yen ngetan bali ngulon tiwas edan ora kelakon

yen ngrujak ngrujaka nanas aja ditambahi kweni


kene tiwas nggagas awak adhem panas

jebul ana sing nduweni


e..yae

jangkrik genggong

sampun cekap mung semono

No comments: